10.07.2020. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Sretenu Damnjanoviću poveren nov mandat na mestu predsednika Saveza
18.04.2019.

Dana 17.04.2019. godine održana je redovna i izborna sednica Skupštine Sportskog saveza. Sednici su od 39 članova Skupštine prisustvovala 32 člana. Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, na dnevnom redu, u prvom delu sednice, bilo je usvajanje programa rada Sportskog saveza Grada Subotice za 2019 godinu, kao i izveštaja o radu, izveštaja Nadzornog odbora Saveza, te završnog računa, odnosno finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

Nakon što je predsednik Skupštine, odnosno predsedavajući radnog predsedništva, konstatovao da je sav materijal za sednicu blagovremeno dostavljen, Skupština je javnim glasanjem odlučila da se svi predlozi Upravnog odbora po navedenim tačkama prihvate, odnosno usvojeni su Program rada za tekuću 2019. godinu, kao i izveštaji za prethodnu 2018. godinu.

Drugi deo sednice je bio izborni deo – nakon isteka četvorogodišnjeg mandata, doneta je odluka o razrešenju mandata dosadašnjim vršiocima dužnosti članova organa Sportskog saveza, a potom se prešlo na izborni deo.

1097_2.jpg

Za predsednika Saveza, koji je ujedno i predsednik Upravnog odbora izabran je Sreten Damnjanović. Na predlog novoizabranog predsednika izvršen je izbor predsednika Skupštine i članova Upravnog i Nadzornog odbora. Za predsednika Skupštine Sportskog saveza izabran je Kikić Atila, za članove Upravnog odbora izabrani su: Čedo Vučković, predstavnik Grada, te Dejan Perčić, Milan Vučković, Ubori Laslo, Ivana Belić, Tomislav Antelj, Vert Stipan i Ratko Vujović, predstavnici sportskih organizacija – članova Saveza. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Mirko Lazić, Tihomir Banjanin, Robert Milutinović, predstavnici sportskih organizacija – članova Saveza.

1097_4.jpg

Na sednici je član Gradskog veća zadužen za sport, g-din Nemanja Simović ukratko podneo izveštaj o okončanim ili započetim investicionim ulaganjima u okviru sportske infrastrukture, kao i o planovima u narednom periodu. Poseban akcenat je stavio na sve veći razvoj sporta u našem gradu, kojom prilikom je istakao značaj Sportskog saveza, na čelu sa generalnim sekretarom i njegovim saradnicima, kao spone između struktura lokalne samouprave i klubova, značajnog učesnika u posredovanju i saradnji sa Pokrajinskim i Republičkim sportskim savezom, te sa Olimpijskim komitetom, kao i sve većoj ulozi Saveza kod ostvarivanja ciljeva i aktivnosti sportskih organizacija, klubova, društava i saveza.

1097_1.jpg

  Share on Facebook