28.10.2021. Četvrtak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Raspisan Konkurs za zvanje Sportski Operativni trener
09.09.2021.
Visoka škola strukovnih studijskih zahtjeva Sportskog saveza Subotice i ove jeseni raspisala je Konkurs za upis kandidata na Program za stručno osposobljavanje i usavršavanje III razine u sportu za zvanje,  SPORTSKI OPERATIVNI TRENER  (za sportske grane: borilačke veštine, gimnastika, fitnes, fudbal, košarka, rukomet, odbojka).

Program stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova u sportu III razine je u obimu od 240 sati koji će se realizirati u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera iz Subotice (u daljem tekstu Škola), ul. Banijska 67, po Pravilniku o stalnom stručnom osposobljavanju i usavršavanju kadrova u sportu (delov. Broj: 177-03/19).


Prijavljivanje i upis kandidata će se vršiti u Školi svakog radnog dana od 10 do 13 sati u uredu broj 11 (administracija), u razdoblju od 13.09.2021 do 30.09.2021.godine. Prijave mogu podneti pojedince i sportske organizacije za svoje stručne sportske radnike. Nadoknada za pohađanje Programa za stručno osposobljavanje i usavršavanje iznosi 40.000,00 dinara a uplata se vrši u tri stope. Napomena svi kandidati koji će kurs pohađati preko Sportskog saveza Subotica imaju određene pogodnosti u cijeni zbog uspostavljanja sporazuma o tehničkoj suradnji Visoke škole i Saveza.  

Za sve informacije o kandidatima mogu se kontaktirati Sekretara Visoke škole Nadu Lukić:
telefon: 024 547-870; e-mail: sekretar@vsovsu.rs


Dokumentacija potrebna za upis:
1. Popunjeni prijavljeni obrazac (dostupan na web stranici Škole preko linka:
http://kursevi.vsovsu.rs/operativni-trener/)
2. Fotokopija diploma (izvorno učinjeno na uvid prilikom predaje dokumentacije) o završenom prethodnom stupnju obrazovanje (najmanje diploma srednjeg obrazovanja u trogodišnjem trajanju)
3. Lekarsko uverenje,
4. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
5. Jedna fotografija formata 4x5 cm,
6. Potvrda o prethodnom bavljenju sportom (od kluba ili Sportskog saveza)
7. Potvrda o uplati prve rate stručnog osposobljavanja

  Share on Facebook