29.05.2023. Ponedeljak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Poziv za podnošenje godišnjih programa za 2023 g
30.07.2022.

Na osnovu Zakona o sportu i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici („Službeni list Grada Subotice“, br.15/17) pozivamo naše članove da dostave predloge godišnjih programa za 2023. godinu.

Predloge godišnjih programa sa popunjenom dokumentacijom i dokazima koji se traže u skladu sa Zakonom o sportu i navedenim Pravilnikom, dostavite zaključno sa 16. septembrom 2022. godine Sportskom savezu Grada Subotice, Subotica, Park Rajhl Ferenca 12, u prijemnu kancelariju.

Sportske organizacije podnose do 16. septembra 2022. godine i Upitnik za kategorizaciju sportskih organizacija odštampan na Obrascu broj 2.

dokumentacija: 

  Share on Facebook