04.03.2024. Ponedeljak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Obuka sportskih radnika - Život u tvojim rukama
28.11.2022.

Sportski savez Subotice je aktivno učestvovao u kampanji "Život u tvojim rukama" koju je organizovao stručni tim Crvenog krsta Srbije i tim povodom održao obuku sportskih radnika Subotice u prostorijama Crvenog krsta Subotice.

Događaju su prisustvovali predsednik Crvenog krsta Srbije prof. dr Dragan Radovanović, sekretar Crvenog krsta Subotice dr Siniša Trajković, Ilija Đukanović, član Gradskog veća Subotice, reprezentativac u stonom tenisu, svetski šampion u dublu Zoran Kalinić, sekretar Crvenog krsta Vojvodine Boško Mitrašinović i predsednik komisije za prvu pomoć Crvenog krsta Srbije dr Branislav Ljiljak. Edukaciji su prisustvovali i Nataša Aleksić, član gradskog veća zadužena za sport i omladinu i Dejan Vuković, sekretar Sportskog saveza Subotice. 

Radovanović je naglasio da su epidemiološka istraživanja pokazala kobne posledice korona virusa budući da je u poslednje dve godine naglo skočio broj iznenadnih srčanih zastoja u sportu. “FIFA je objavila podatak da je broj naglih srčanih zastoja na fudbalskim terenima 2021. dvostruko veći nego prosečna vrednost u protekle dve decenje”, kazao je on i dodao da je zato kampanja koju je pokrenuo Crveni krst Srbije važna tema koja zahteva ne samo pažnju već i hitnu akciju, što širu obuku građanstva. Takođe, Radovanović je podsetio da je u Srbiji veoma razvijen rekreativni sport te da je ovaj akcident čest ne samo u profesionalnom sportu već i kod rekreativaca.

1340_1.jpg

Đukanović je kazao da je pred nama period u kom bi trebalo u redovan plan aktivnosti Crvenog krsta Subotice uvesti obuke u osnovnim merama oživljavanja kako bi se smrtni ishodi sveli na minimum, a Kalinić je istakao da veštine koje je danas savladao smatra životno važnom lekcijom.

Cilj kampanje “Život u tvojim rukama” jeste da obuči što veći broj građana kako da pomognu prilikom naglog srčanog zastoja. Polaznici obuke savladali su mere oživljavanja koje u kritičnim trenucima srčanog zastoja spasavaju život, jer samo čekanje na hitnu pomoć ili pomoć lekara bez adekvatne pomoći može dovesti do fatalnog ishoda.

Nažalost, tek 20 posto ljudi spremno je da reaguje, a osnovni razlog je neznanje, zato je ova obuka važna. Pored učenja osnovnih mera oživljavanja, ona podrzumeva upoznavanje sa korišćenjem automatskog spoljašnjeg defibrilatora, aparata namenjenog nemedicinskom kadru, običnim građanima kada se nađu u prilici da pomognu osobi pod srčanim zastojem i vrate je u život.

1340_2.jpg 1340_3.jpg

 1340_4.jpg 1340_5.jpg 

1340_6.jpg 1340_7.jpg

  Share on Facebook