04.10.2023. Sreda

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Visoka škola strukovnih studija raspisala konkurs za nove studente
12.06.2023.

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i trenere raspisala je konkurs za studisjki program osnovnih studija kao i za Master strukovne studije.  

Za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školskoj 2023/2024. u prvom konkursnom roku ima 214 slobodnih mesta. Na konkurs mogu da se prijave kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, a za studijski program trener mogu da se prijave kandidati koji imaju srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju - osim toga, kandidati moraju aktivno da se bave individualnim ili ekipnim sportom najmanje dve godine.

Konkursna dokumentacija za prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija

Na studijski program - Master trener u sportu u trajanju od 2 godine ukupno se upisuje 24 (dvadeset četiri) studenata. Od toga 5 na budžet i 19 na samofinansiranje.

Na master strukovne studije- Studijski program master trener u sportu, može se upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije za trenere sa najmanje 180 ESPB bodova. Na master strukovne studije - master trener u sportu (120 ESPB), mogu se upisati i lica koja su završila sledeće akademske studije:  osnovne (180 ESPB) = profesor fizičkog vaspitanja; profesor fizičkog vaspitanja i  kineziterapije,  osnovne (240 ESPB) = diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije; diplomirani trener u sportu, diplomirani menadžer u sportu,  diplomirani novinar u sportu odnosno, sledeće strukovne studije: osnovne (180 ESPB) = strukovni trener u sportu, strukovni trener rekreaciji, strukovni menadžer u sportu, strukovni novinar u sportu, specijalističke (180+60=240ESPB) = strukovni specijalista trener u sportu, strukovni specijalista trener u rekreaciji, strukovni specijalista menadžer u sportu, strukovni specijalista novinar u sportu, lica iz predhodnog stava dužna su da prilikom prijave na Konkurs za master strukovne studije Studijski program master trener u sportu, prilože i uverenje o položenim ispitima, kako bi Nastavni-stručno veće utvrdilo diferencijalne ispite koje lice treba da polaže. Studenti po završetku dvogodišnjih studija stiču 120 ESPB bodova i zvanje strukovni master trener u sportu.

Konkursna dokumentacija za studijski program - master trener u sportu

1392_1.jpg


  Share on Facebook