04.10.2023. Sreda

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Poziv za dostavljanje godišnjih programa
04.07.2023.

Na osnovu Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, br.10/16) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici („Službeni list Grada Subotice“, br.15/17) pozivamo sve naše članove da dostave predloge godišnjih programa za 2024. godinu.

Predloge godišnjih programa sa popunjenom dokumentacijom i dokazima koji se traže u skladu sa Zakonom o sportu i navedenim Pravilnikom, treba dostaviti zaključno sa 15. septembrom 2023. godine Sportskom savezu Grada Subotice, Subotica, Park Rajhl Ferenca 12, u prijemnu kancelariju.

Sportske organizacije podnose do 15. septembra 2023. godine i Upitnik za kategorizaciju sportskih organizacija odštampan na Obrascu broj 2.

U prilogu su obrasci za predloge programa, obrazac za kategorizaciju, pojašnjenje za popunjavanje obrazaca, Pravilnik o granskim savezima (potreban kod obrasca 1 i 2) i Pravilnik o sportskim granama (potreban kod obrasca 1).

više onformacija u Sportskom savezu grada Subotice


  Share on Facebook