28.11.2020. Subota

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Subotica se uključila u akciju \"Sport u školama\"
10.03.2013.

Subotica se uključila u akciju "Sport u školama", Saveza za školski sport Srbije. U akciju koju je podržao Resor za sport grada Subotice uključeni su učenici od 1-4 razreda osnovnih škola Subotice. Treninzi se održavaju u sportskoj sali Tehničke škole "Ivan Sarić", utorkom, sredom i četvrtkom od 17.30h. Časovi su besplatni a velika želja organizatora u Subotici je da se akcija proširi u veći broj osnovnih škola. Trenutno ove sportske časove pohađa 40 dece i još ima prostora za dvadeset osnovaca. Sa decom radi profesor Nebojša Bršćanski. Projekat traje čitave školske godine i svi zainteresovani roditelji koji žele da uključe svoju decu za informacije se mogu javiti u Tehničku školu "Ivan Sarić".

Strategja razvoja sporta u Republici Srbiji definisala je opšti cilj unapređenja školskog sporta i to da se posebno unapredi u predškolskim, školskim i visokoškolskim ustanovama. Potrebno je da se stvore uslovi da se zadovolje potrebe dece za igrom i takmičenjem bez obzira n auzrast, rasnu i versku pripadnost ili invaliditet. Samim tim akcija "Sport u školi" za cilj ima da raznovrsnim motoričkim aktivnostima, doprinese razvoju dece, da se zadovolji njihov apotreba za kretanjem, da se razvija zdravstvena kultura u svrsi očuvanja ličnog zdravlja i zdravlja okoline, kao i stvaranju trajne navike da fizičko vežbanje i trening bude sastavni deo svakodnevnog života.

140_1.jpg 

  Share on Facebook