23.07.2024. Utorak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Održan Upravni Odbor
07.03.2018.

Prva sednica Upravnog odbora Sportskog saveza u 2018. godini, održana je 05.marta na kojoj je doneto nekoliko odluka koje su po Zakonu o sportu i Statutu Saveza neophodne za funkcionisanje.

Usvojen je izveštaj popisne komisije. Iznet je plan rada za tekuću godinu koji je pored uobičajenih aktivnosti koje su zacrtane ciljevima Statuta Saveza proširen aktivnostima u smislu aktivnije i šire saradnje sa svojim članovima i obimnijeg rada na relaciji lokalna samouprava – Savez. U okviru Plana rada su i organizacije ili suorganizacije sportskih dešavanja. U odnosu na prošlu godinu predviđene su nove akcije. Već ovog meseca održaće se turnir u malom fudbalu “Igrajmo za 16”, koji se odigrava u spomen nastradalima prilikom bombardovanja zgrade RTS-a 1999. godine. Učešće na turniru je besplatno a pobednik će predstavljati Suboticu na završnom turniru Gradova koji će biti održan u Beogradu 31. marta. 

Prošle godine je održano sportsko – rekreativna priredba CITY GAMES. Planom je obuhvaćeno njeno održavanje i ove godine, sa ciljem da postane tradicionalna. Ova priredba ima i zabavni karakter jer se takmičari ogledaju u neuobičajenim disciplinama. Sportski savez Subotice će ponovo imati svoju ekipu koja.  

Pored ovoga Savez će učestvovati u niz sportskih organizacija a završna je održavanje Novogodišnjeg turnira u malom fudbalu a veća pažnja će biti posvećena dečijem turniru.  

Četiri sportske organizacije podnele su zahtev za učlanjenje u Sportski savez Grada Subotica. Ustanovljeno da sve četiri sportske organizacije ispunjavaju uslove za prijem te su novi članovi Saveza postali: 

  1. Udruženje hokejaških sudija na ledu i betonu “SRBREFEREE”, Subotica
  2. Rvački klub "ALEKSANDROVO", Subotica
  3. Sportsko udruženje "ULTIMATE FITNESS”, Subotica 
  4. Košarkaško sportsko udruženje "LIČNI 3X3”, Subotica 

Iz knjige članova brisana je sportska organizacija Udruženje karting klub “SUBOTICA KART”, koja ni posle više opomena nije ispunila svoju obavezu uplate članarine i kojoj se gasi članstvo u Savezu. 

1023_1.jpg

  Share on Facebook