23.07.2024. Utorak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Poziv na Skupštinu Sportskog saveza Subotice
06.05.2018.

Predsednik Skupštine Sportskog saveza Grada Subotice zakazuje 1. redovnu sednicu Skupštine saveza u 2018. godini koja će se održati dana 11.05.2018. godine (petak) sa početkom u 13,00 časova u prostorijama Sportskog saveza grada Subotice – zgrada „Jadran“, Park Rajhl Ferenca br. 12, u sali za sastanke.

Za sednicu je predložen sledeći Dnevni Red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine održane dana 23.06.2017. godine
  2. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveza za 2017.godinu
  3. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju programa rada Saveza za 2018. godinu
  4. Razamatranje izveštaja Nadzornog odbora za 2017. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog
  5. Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu 

Punomoćnik koji predstavlja člana ili grupaciju članova Sportskog saveza Grada Subotice obavezan je da uredno popunjenu i overenu punomoć za sednicu Skupštine prilikom dolaska na sednicu preda za to određenom licu.

Punomoć za Skupštinu

  Share on Facebook