21.06.2024. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Visoka škola strukovnih studia raspisala Konkurs za Operativne trenere i učitelje
19.05.2024.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici raspisao je Konkurs za upis kandidata na programe stručnog osposobljavanja u oblasti sporta III i IV nivoa, u okviru zanimanja trener u sportu, Sportski operativni trener (III nivo) i Sportski učitelj (IV NIVO)

Programi stručnog osposobljavanja traju 360 časova. IV nivo osposobljavanja je vezan za rad sa decom (lica mlađa od 16 godina). Prijavljivanje kandidata moguće je izvršiti lično u kancelariji broj 12 na VŠSSOVIT, ul. Banijska br. 67 u Subotici (od 9 do 12 časova), kao i on-lajn na sledećem linkuRok za prijavu je 07.06.2024. godine a početak Kursa je 17.06.2024. godine. Svi kandidati koji se prijave preko Sportskog saveza Subotice imaju popust na cenu kursa na osnovu Ugovora koji je Savez sklopio sa Visokom školom strukovnih studia u Subotici. 

Prilikom prijavljivanja potrebno je priložiti sledeća dokumenta:

  • popunjen Prijavni list
  • jednu fotografiju 4x5cm
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i posebnoj sposobnosti za bavljenje stručnim radom u određenoj grani sporta (uverenje koje izdaje lekar specijalista sportske medicine i uverenje ne sme biti starije od mesec dana)
  • kopiju diplome o završenom prethodnom obrazovanju, pri čemu je minimum završeno srednje obrazovanje u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju (original na uvid)
  • kopiju važeće lične karte / elektronski očitana lična karta
  • potvrdu iz sportskog kluba nadležnog teritorijalnog ili nacionalnog granskog Sporskog saveza o predhodnom sportskom stažu
  • dokaz o uplati prve rate obuke (primerak uplatnice)
  • potvrda od strane Sportskog Saveza Srbije ili Sportskog Saveza Subotice kojom potvrđuju da upućuju kandidata na program stručnog osposobljavanja;
  • kopiju uverenja o završenom programu stručnog osposobljavanja 3. nivoa (orginal na uvid - samo kandidati koji upisuju program stručnog osposobljavanja 4. nivoa-sportski operativni trenr/sportski učitelj).) 

Cena obuke je 44.000 dinara i može se platiti u dve rate. Cene programa za kandidate koji su članovi Sportskog Saveza Subotice je 30.000 dinara uz mogućnost plaćanja na 2 rate / prva rata pri upisu, a druga najkasnije do 15.09.2024. godine. Prijava, nastavna građa u elektronskom obliku, polaganje ispita, izdavanje Uverenja i vođenje kompletne dokumentacije su uračunati u cenu. Plaćanje se vrši na račun broj: 840-446666-88 sa naznakom „kurs za operativne trenere“.

Detaljnije informacije u vezi sa raspisanim Konkursom možete dobiti od Rukovodioca stručnog osposobljavanja Nenada Jerkovića, spec., nastavnika veština putem mejla: nenadjerkovic@vsovsu.rs ili telefona 060/0601929.

Tekst Konkursa

1480_1.jpg

 
  Share on Facebook