21.06.2024. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Poslati upitnici za nastavak izrade plana razvoja sporta
16.06.2014.

Sportski Savez Subotice kao noseći u procesu izrade Strategije o razvoju sporta u Gradu Subotici nastavilo je sa planiranim aktivnostima. Svim klubovima su prosleđeni upitnici koje moraju popuniti i vratitiu do 25. juna. Podaci će poslužiti formiranoj radnoj grupi koja će se baviti izradom plana razvoja sporta. Ovom prilikom mole se klubovi da se odazovu pozivu radne grupe, odnosno njene komisije, na saradnju i da istinito odgovore na sva pitanja.

Gradonačelnik ima nadležnost da formira Radnu grupu za izradu Strategije, koja u okviru svojih zaduženja, priprema potreban materijal. Za pribavljanje potrebnih podataka formiran je upitnik na koji se mora tačno i istinito odgovoriti.Na osnovu datih podataka formiraće se sveobuhvatni akt, kroz koji će se moći sagledati pravo stanje u subotičkom sportu, svi njegovi problemi, ali i ostvarenja, kroz koja će se moći predvideti svi rezultati koji će se, uz mere iz Akcionog plana koji prati Strategiju, moći očekivati u narednom četvorogodišnjem periodu od dana usvajanja Strategije.

  Share on Facebook