21.06.2024. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Formirana radna grupa
25.06.2014.

Gradonačelnik Subotice Jene Maglaji formirao je radnu grupu za izradu nacrta Strategije o razvoju sporta za period 2015-2019. Radnu grupu sačinjavaju stručni ljudi iz više oblasti, bivši sportisti nosioci nacionalnih priznanja, ljudi sa fakulteta strukovnih studija koji obrazuju sportske trenere, doktori koji su upoznati sa sportskom medicinom, profesori sa Građevinskog fakulteta za probleme sa infrastrukturom kao i članovi iz Sportskog saveza koji su upoznati sa sportom u gradu.Grupu čini 21 član sa predsednikom Vjekoslavom Ostrogoncem, članom gradskog veća zaduženim za sport, omladinu i turizam.

534_2.jpg

Sportski Savez Subotice jeuz resor sporta Grada Subotice vodeći u ovom projektu, bitnom za dalje delovanje samog sporta u našem gradu. Sportski Savez je udlukom Upravnog Odbora počeo na sakupljanju materijala za radnu grupu. Poslati su upitnici svim sportskim klubovima koje moraju popuniti i do 27. juna vratiti nazad sa tačnim podacima. Na osnovu njih radna grupa će nastaviti sa daljim planovima oko izrade nacrta Strategije u sportu Subotice.

Radnu grupu sačinjavaju:

 1. Vjekoslav Ostrogonac, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam
 2. Zoran Kalinić, predsednik stonoteniskog saveza Srbije, član Izvršnog odbora Olimpijskog komiteta Srbije
 3. Sreten Damjanović, predsednik UO Sportskog Saveza Grada Subotice, trener rvačke reprezentacije Srbije
 4. Dragan Vujković, član UO Sportskog Saveza Grada Subotice, član UO Olimpijskog komiteta Srbije
 5. Đula Mešter, tim menađer žOK Spartak
 6. Atila Kikić, predsednik Skupštine Sportskog saveza Grada Subotice
 7. Zoran Olajić, generalni sekretar Sportskog Saveza Subotice
 8. mr. Slobodan Grković, asistent na Građevinskom fakultetu u Subotici
 9. dr. Dragutin Rajić, direktor Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica
 10. Goran Drača, predsednik Gradskog fudbalskog saveza i podpredsednik Fk Spartak
 11. Đula Ladocki, zamenik Načelnika Gradske uprave Grada Subotice
 12. Ratko Vujović, sportski direktor rukometnog kluba Spartak Vojput
 13. Jožef Kereši, operativni trener atletike u Atletskom klubu Spartak
 14. Zoran Ivanović, trener u Sokolskom društvu Spartak,
 15. Tomislav Antelj, treneru Bokserskom klubu Spartak i treneru reprezentaciji Srbije
 16. Ferenc Kiš, sekretar Kluba dizača tegova Spartak
 17. Nenad Florin, profesor fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi u Bajmoku
 18. Radoslav Svirčev, generalni sekretar Saveza za školski sport i pedagoga fizičke kulture grada Subotice
 19. Merima Kulić, sekretar Gradskok saveza "Sport za sve"
 20. Gordan Glončak, član Saveza invalida Subotice i Saveza invalida Srbije
 21. dr Ibolja Radulović, doktor sportske medicine
534_3.jpg

  Share on Facebook