21.06.2024. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Konkurs za nagradu Jovan Mikić Spartak
08.10.2014.

Upravni Odbor Sportskog saveza Vojvodine ustanovio je prestižnu nagradu "Jovan Mikić Spartak" još davne 1967 godine. Nagrada sedodeljuje najistaknutijim sportistima, trenerima, sportskim sudijama, sportskim organizacijama, sportskim radnicima, sponzorina-donatorima sporta, kao i za životno delo. Nagrada se dodeljuje pojedincima i sportskim organizacijama na teritoriji AP Vojvodine.

Klubovi svoje predloge na popunjenom prijavnom listiću predaju u prostorije Sportskog saveza Subotice, do 25. oktobra. (Prijavni listić)

Za svaku kategoriju su dati kriterijumi koje kandidat ili klub mora zadovoljavati.

1 . ZA SPORTISTE

postizanje rezultata visoke međunarodne vrednosti u seniorskoj konkurenciji, pojedinačno, odnosno pojedinačni doprinos koji je presudno uticao na ekipni plasman u okviru državne reprezentacije, a naročito u godini u kojoj se nagrada dodeljuje. Nagrada se dodeljuje u muškoj i ženskoj konkurenciji za najbolji rezultat u tekućoj godini po unapred određenim kriterijumima.

Kriterijum za seniore-ke:

 • OI plasman do 7 mesta
 • SP plasman do 5 mesta
 • EP plasman do 3 mesta
 • Univerzijada plasman do 3 mesta
 • MI plasman do 3 mesta
 • Studentsko prvenstvo sveta 1-2 mesto

2. ZA TRENERE

 • Izuzetan stručni rad koji se ogleda konkretnom doprinosu i uticaju na postignute vrhunske rezultate sportista
 • Izraženi i potvrđeni pedagoški kvalitet u radu sa svim kategorijama
 • Stalno stručno usavršavanje
 • Primena utvrđenih i savremenih metoda treninga
 • Učešće na seminarima i usavršavanje
 • Istaknuti rezultat, unapređenje vrhunskog sporta.
 • Istaknuti rezultat u radu sa mlađim kategorijama
 • Dugogodišnji rad sa ekipom ili pojedincem i postizanje vrhunskih rezultata

3. ZA SPORTSKE SUDIJE

 • dugogodišnja izuzetno plodna i zapažena sudijska aktivnost na domaćim takmičenjima i suđenje na takmičenjima najvišeg međunarodnog ranga.

4. ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE (klubovi, sportska društva-družine, granski i opštinski savezi)

 • višegodišnji rezultati u masovnom okupljanju dece, omladine i odraslih radi aktivnog bavljenja sportom i sportskim aktivnostima,
 • uspešno organizovan i dobro postavljen stručni rad sa svim kategorijama članstva, rezultati u podizanju fizičkih sposobnosti članstva,
 • postizanje vrhunskih rezultata kroz duži period.
 • rad na popularizaciji sporta kod mladih .

Opštinskom sportskom savezu - organizaciji: za sportske i takmičarske rezultate osnovnih organizacija koje čine taj savez, za broj i kvalitet masovnih sportskih aktivnosti i manifestacija, rezultate u nastojanjima da se poveća broj osnovnih sportskih organizacija, rad na organizovanju usavršavanja stručnog kadra, borbu protiv svih negativnih pojava u sportu i rezultate u toj borbi, ispoljene organizatorske sposobnosti rukovodstva saveza u zadovoljavanju potreba svojih članica od zajedničkog interesa i doprinos u ostvarivanju zajedničkih programa u okviru Sportskog saveza Vojvodine.

Granskom savezu - za izuzetne sportske takmičarske rezultate koji su postigli njeni članovi u zemlji i inostranstvu, na službenim međunarodnim ili nacionalnim sportskim takmičenjima. Kod približno jednakih takmičarskih rezultata prednost će imati ona organizacija koja okuplja veći broj klubova i sportista koji redovno treniraju, koja ima bolji prvi sledeći po vrednosti postignuti plasman ili rezultat, koja je u sportu koji ima veći broj sportskih saveza u međunarodnom sportskom savezu, koja je u sportu koji je rasprostranjen na većem broju kontinenata, koja je u olimpijskom sportu. U slučaju postizanja istovrsnih plasmana nacionalnih sportskih ekipa i klubskih ekipa, prednost ima rezultat nacionalne ekipe.

5. SPORTSKI RADNICI

 • za dugogodišnji rad u sportu, sportskim organizacijama i organima,
 • doprinos u afirmaciji sporta ( nauka, medicina, mediji).
 • Sportski funkcioneri: unapređenje sportske prakse u organizaciji u oblasti sporta,doprinos postizanju sportskih rezultata sportista, doprinos u istraživačko razvojnom radu u oblasti sporta
 • Profesori fizičke kulture: rad na razvoju sporta u redovnim programima školske nastave. Stalno usavršavanje

6. VRHUNSKO-SPORTSKO DOSTIGNUĆE

 • za dostignuća u neolimpijskim i u olimpijskim sportovina -neolimpijske discipline
 • izuzetni sportski rezultati se ocenjuju na osnovu takmičarskog plasmana, rekorda i podviga u specifičnim sportovima.

7. ''FER - PLEJ''

ova nagrada se može dodeliti pojedincu ili ekipi za izuzetan gest ili ponašanje pre, tokom i posle sportskog događaja. Osnovni cilj je primer, sam čin ili akt izvršavanja i ispunjavanja osnovnih vrednosti sporta.

8. SPONZORI-DONATORI SPORTA

preduzeća, privredna društva i druge privredne organizacije koje kroz duži vremenski period, putem sponzorstva-donatorstva, pomažu sportskim organizacijama i sportistima u AP Vojvodini, doprinoseći stvaranju uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata, razvoju i popularizaciji sporta.

9. ZA žIVOTNO DELO

za nagradu koja se dodeljuje za životno delo, mogu se predlagati izuzetni pojedinci iz svih kategorija prema osnovnim kriterijumima. U ovoj kategoriji dodeliće se priznajne za višegodišnji doprinos u razvoju i unapređenju sporta

Kandidate za nagrađivanje mogu predlagati isključivo članice SSV - granski i opštinski sportski savezi savezi na osnovu inicijalnih predloga sportskih organizacija i društava. U predlogu se mora naznačiti za koju se kategoriju predlažu kandidati-organizacije. Predlozi za dodeljivanje Nagrade podnose se u dva primerka . Datum dostave predloga: 31.oktobar 2014.godine.

  Share on Facebook