21.06.2024. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Krenula kontrola Sportskih klubova i Saveza
26.12.2014.

Rvački Savez Vojvodine uputio je dopis sa kojim se obaveštavaju klubovio da je krenula kontrola sportskih klubova i Saveza na teritoriji Srbije.

Poštovani klubovi želimo još jednom da vas informišemo da je krenula kontrola nad stručnim radom u sve klubove i saveze na teritoriji Srbije.

Saglasno članu 30 stav 3 Zakona o sportu ("Sl. glasnik RS" br. 24/2011) i članu 2 Pravilnika o nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta ("Sl. glasnik RS" br. 92/ 2011) Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta, kao ovlašćena ustanova za vršenje nadzora nad stručnim radom u oblasti sporta u organizacijama i nad radom sportskih stručnjaka.

Organizacija u oblasti sporta koja ne omogući obavljanje stručnog nadzora. čini prekršaj za koji su predviđene visoke novčane kazne, saglasno članu 183. stav 1 tačka 9 Zakona o sportu ("Sl. glasnik" br. 24/2011).

Prilikom vršenja nadzora nad stručnim radom u vašoj sportskoj organizaciji neophodno je pripremiti sledeća dokumenta:

  • diplome o stečenom obrazovanju ili uverenja o stepenu stručne osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u sportu
  • dozvole za rad sportskih stručnjaka (licence)
  • plan i program stručnog rada
  • plan stručnog usavršavanja sportskog stručnjaka
  • plan unutrašnjeg nadzora nad stručnim radom
  • evidencija o realizaciji stručnog rada
  • evidencija o zdravstvenoj sposobnosti sportista
  • evidencija o kontroli treniranosti sportista (izveštaji sa testiranja)
  • evidencija o članovima sportske organizacije (knjiga članova)


Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta blagovremeno će vas obavestiti o datumu dolaska u inspekciju u vaš klub. Zbog toga RSV osetio je potrebu da na vreme upozna klubove šta je to nephodno da imaju za nesmetani rad u svojim klubovima. Za sve ostale informacije, i pomoć oko sređivanja dokumentacije slobodno se javite sekretaru RSV Dokmanac Slavenu 064 18 11 747

  Share on Facebook