21.06.2024. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Psihološka priprema sportista
22.09.2015.

Sportski Savez Subotice u saradnji sa psihološkim centrom Proaktiva organizuje dvodnevni seminar "Psihološka priprema sportista" koji će se održati u Trofejnoj sali Sportskog Saveza 29. i 30. septembra od 11 do 15 časova.

Opšti cilj programa je unapređenje znanja i kompetencija učesnika seminara za psihološki rad sa sportistima i sportskim ekipama u pravcu postizanja njihovog optimalnog sportskog postignuća. Program uključuje tri tematske celine:

1. Uvod u psihologiju sporta

  • razvoj sportske psihologije kao primenjene psihološke discipine.
  • Psihološke determinante sportskog postignuća.
  • Psihološka priprema u sportu koja podrazumeva opšte psihološke pripreme za dugotrajan proces vežbanja sa opterećenjem, psihološka priprema za takmičenja i za konkretno takmičenje.

2. Metode i tehnike "mentalnog treninga"

  • kontrola pažnje i koncentracije
  • upravljanje emocijama
  • jačanje i održavanje samopouzdanja
  • razvoj motiva postignuća

3. Trenerske veštine

  • komunikacija
  • povratna informacija (principi davanja povratne informacije na određeno sportsko izvođenje)
  • tehnika postavljanja ciljeva (cilj kao motivaciono i evaluaciono sredstvo, SMART metoda formulisanja ciljeva)

Izlaganja su savremena uz korišćenje audio- vizuelnih sredstava, prezentacija, kao i radnog materijala koji podstiče učesnike na aktivno učešće u diskusijama, vežbama i analizama primera. Koristiće se kratki tekstovi prilgođeni temama za brzue procene sopstvenih veština i osobina. Rad na seminaru je interaktivan sa korišćenjem različitih metoda rada: brainstorimng, rad u malim grupama, diskusije, stuidije slučajeva, role play.

Svaki učesnik dobija knjigu Psihološke determinante sportskog postignuća- psihološka priprema u sportu.

871_1.jpg

  Share on Facebook