16.06.2024. Nedelja

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Održan dvodnevni seminar
01.10.2015.

Sportski Savez Subotice je u saradnji sa psihološkim centrom Proaktiva organizovao dvodnevni seminar "Psihološka priprema sportista" koji je održan u Trofejnoj sali Sportskog Saveza 29. i 30. septembra. Prisutni su bili mnogio sportski treneri koji su imali mogućnost da kroz ovaj seminar dopune svoje znanje i prime nove informacije iz psihološke pripremne sportista.

Opšti cilj programa je unapređenje znanja i kompetencija učesnika seminara za psihološki rad sa sportistima i sportskim ekipama u pravcu postizanja njihovog optimalnog sportskog postignuća. Program je uključio tri tematske celine:

1. Uvod u psihologiju sporta

  • razvoj sportske psihologije kao primenjene psihološke discipine.
  • Psihološke determinante sportskog postignuća.
  • Psihološka priprema u sportu koja podrazumeva opšte psihološke pripreme za dugotrajan proces vežbanja sa opterećenjem, psihološka priprema za takmičenja i za konkretno takmičenje.

2. Metode i tehnike "mentalnog treninga"

  • kontrola pažnje i koncentracije
  • upravljanje emocijama
  • jačanje i održavanje samopouzdanja
  • razvoj motiva postignuća

3. Trenerske veštine

  • komunikacija
  • povratna informacija (principi davanja povratne informacije na određeno sportsko izvođenje)
  • tehnika postavljanja ciljeva (cilj kao motivaciono i evaluaciono sredstvo, SMART metoda formulisanja ciljeva).
873_2.jpg873_3.jpg
873_4.jpg873_5.jpg
873_6.jpg873_7.jpg
873_1.jpg


  Share on Facebook