18.06.2024. Utorak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Značaj uvođenja matičnih evidencija u oblasti sporta
03.10.2015.

Sportski savez Grada Subotice iZavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije održali su u Velikoj većnici Gradske kuće obuku i prezentovali značaj vođenja matičnih evidencija u oblasti sporta. Cilj savetovanja je bio pružanje logističke podrške za unos podataka u matične evidencije u oblasti sporta Republike Srbije svim licima (registrantima) koji rade u upravama opština i odgovarajućim opštinskim sportskim savezima. Radi se o matičnoj evidencije sportskih objekata i matičnoj evidenciji organizacija u oblasti sporta.

874_1.jpg

Predavač ispred Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije bio je Predrag Bićanin - Današnja tema je izuzetno važna jer se radi o prikupljanju informacija u oblasti sporta. Novi Zakon o sportu je predvideo da se svi subjekti u oblasti sporta upišu u matične evidencije što obuhvata sedam kategorija, to su preduzetnici, organizacije u obalsti sporta, sportski stručnjaci, sportisti, sportski objekti i projekti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Podaci prikupljeni na taj način se upotrebljavaju kao upravljačke informacije tj omogućavaju da se strateški i racionalno donose odluke vezane za razvoj sporta. Projekat je startovao 2013 godine i već sada imamo veliki broj upisanih u matičnu evidenciju. U međuvremenu je došlo do proširenja samog projekta tako da se upisani sportski objekti odmah kategorišu što je nama bitno jer ćemo u budućnosti dati jasnu sliku sa kojim sportskim objektima raspolaženo u Srbiji. Sportski Savez Subotice je bio partner Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije u ovom savetovanju.

Generalni sekretar Zoran Olajić istakao je važnost seminara. - Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo u saradnji sa zavodom organizovali ovaj seminar koji ima za cilj da pokaže važnost upisa u matičnu evidenciju sportskih objekata i sportskih klubova što predviđa novi zakon o sportu. Situacija u Subotici je dobra po tom pitanju, većina klubova su umatičeni i sada treba da se upišu sportski objekti kako bi se izvršilia kategorizacija istih.

874_2.jpg

  Share on Facebook