16.06.2024. Nedelja

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
TIMS pokreće novi ciklus stručnog osposobljavanja
21.01.2016.

Fakultet za sport i turizam - TIMS iz Novog Sada, 04. marta 2016. godine, započinje sa novim ciklusom stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instruktor specijalista, sportsko-rekreativni voditelj, sportski i nacionalni sportski sudija, operativni sportski menadžer i organizator sportskog poslovanja.

Program se realizuje u skladu sa Zakonom o sportu RS i Pravilnikom o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, u saradnji sa nadležnim granskim savezima,a pravoupisa imaju kandidati koji su završili, najmanje, srednju školu. Program stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instruktor specijalista i sportsko-rekreativni voditelj podrazumeva treći nivo osposobljavanja sa 240 nastavnih časova, a sastoji se iz opštih i užestručnih predmeta i realizuje se u okviru svih sportskih grana ( od atletike, preko borilačkih sportova, fudbala, košarke, odbojke, rukometa, do fitnesa i šaha) izuzimajući ekstremne sportove.

Program za stručno osposobljavanje sportskih inacionalnih sportskih sudija predviđa prvi, odnosno drugi nivo osposobljavanja sa 60, odnosno 120 nastavnih časova. Nastavu iz opštih predmeta realizuju profesori Fakulteta, a za užestručne predmete, odgovarajući savez ili Fakultet, u saradnji sa nadležnim granskim savezom. Nastavu za sticanje zvanja operativni sportski menadžer i organizator sportskog poslovanja realizuje Fakultet, a predviđeni su drugi i treći nivo osposobljavanja sa 120, odnosno 240 nastavnih časova.

Cena za trenere, instruktore i rekreatore se kreće od 190 do 390 evra (u zavisnosti od sportske grane, odnosno da li Fakultet realizuje samo opšti deo ili program u celini), za sudije je 80 i 140 evra, a plaća se u ratama po srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Cena za sticanje zvanja operativni sportski menadžer je 350 evra za polaznike sa završenom srednjom školom odnosno, 240 evra za polaznike sa završenim fakultetom ili višom školom. U cenu svih navedenih programa uračunata su predavanja, konsultacije, prijave za sve ispite, građa za pripremu ispita i sertifikat. Savezima ili sredinama koje obezbede veći broj polaznika Fakultet je spreman da omogući posebne pogodnosti i odgovarajući popust.

Svima polaznicima koji su na višoj ili visokoj školi položili neki od ispita koji se nalaze u našem programu ili su ga položili kroz odgovarajuće programe stručnog osposobljavanja, isti se priznaju, a cena umanjuje za 25 evra po ispitu, ako se priznaju do tri ispita, odnosno za 20 evra, ukoliko se priznaje više od tri ispita. Sertifikate izdajemo i na engleskom jeziku uz doplatu od 15 evra.

Nastava iz opštih predmeta počinje 04. marta2016. godine i organizovaće se petkom od 16,00 do 19,00 i subotom od 09,00 do 16,00 časova. Dodatne informacije o programima stručnog osposobljavanja mogu se pronaći na sajtu fakulteta: www.tims.edu.rs (Stručno osposobljavanje u sportu i turizmu - detaljnije), gde se može naći i prijava koju treba da popune svi zainteresovani kandidati.

Informacije se mogu dobiti i na telefone 021 530 633 i 021 530 231, ili putem mejla: slobodan.krneta@tims.edu.rs od profesora Slobodana Krnete.

  Share on Facebook