16.06.2024. Nedelja

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Finansiranje ili sufinansiranje godišnjeg programa za 2017. godinu
07.06.2016.

U cilju pripreme budžeta za 2017. godinu, Sportski savez Grada Subotice je u obavezi da za sve svoje članice do 01.07.2016. godine Sekretarijatu za društvene delatnosti dostavi prijavu za finansiranje ili sufinansiranje godišnjeg programa u oblasti sporta.

Članice Sportskog saveza Grada Subotice najkasnije do 27.06.2016. godine treba da dostave Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u Sportski savez Grada Subotice. Sportske organizacije koje nisu članovi Sportskog saveza Subotice prijavu za finansiranje ili sufinansiranje godišnjeg programa u oblasti sporta za 2017. godinu šalju na adresu: Grad Subotica, Sekretarijat za društvene delatnosti, Trg Slobode 1, ili predaju u Gradski uslužni centar, Trg Slobode 1.

Napomena: taksa na zahtev Privrednom sudu plaća se lepljenjem sudskih taksenih markica koje se mogu kupiti na šalteru Pošte u holu suda.

Potrebne formulare možete pronaći na sajtu Sportskog Saveza grada subotice u sekciji dokumenti, link.

  Share on Facebook