18.06.2024. Utorak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Četvrta sednica Upravnog Odbora
05.01.2017.

Četvrta sednica Upravnog Odbora održana je u Trofejnoj Sali Sportskog saveza 28. decembra 2016 godine. Prisutno je bilo 11 od ukupno 15 članova.

Na sednici je usvojen Predlog statuta usaglašen sa novim zakonom o sportu. Nije bilo velikih primedbi na Nacrt Statuta koji je bio objavljen na sajtu Sportskog Saveza. Istaknuta je bitna novina koju novi statut treba da sadrži, a to je da se statutom precizira šta predstavlja sukob interesa, i da se usaglašavanje mora izvršiti, po Zakonu o sportu. Na sednici je bilo nekoliko diskusija i usvojen je predlog da se umesto dosadašnjih 15 članova UO, taj broj smanji na 11 članova koji bi činili predsednik, potpredsednik i 9 članova. Konačan tekst statuta treba da bude usvojen na Skupštini koja je zakazana za 23. januar 2017 godine.

Usvojeno je i usaglašavanje primanja trenera, koji su sada svrstani u četiri kategorije zavisno od vrste sporta i uslova rada. Pored toga Upravni Odbor je odobrio troškove za nabavku kancelarijske opreme, kao i za sređivanje prostorija u cilju obezbeđenja normalnih uslova rada zaposlenima u službama Saveza.

Donesena je odluka da se uplata članarine Sportskom savezu Grada Subotica mora izvršiti najkasnije do 30. juna tekuće godine za koju se uplata vrši. Odluka se primenjuje počev od 01.01.2017. godine.

Kao poslednja tačka Dnevnog reda je odobren prijem novih članova u Sportski Savez grada Subotice. Novi članovi Saveza postaće sledeći klubovi:

  1. Streljački klub PREMIUM TRAP TEAM leteće mete
  2. MMA AKADEMIJA SPARTAK borilački sport
  3. Fudbalski klub ARENA SU fudbal
  4. Klub bazičnog fudbala BREND SU fudbal
  Share on Facebook