21.06.2024. Petak

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Skupština usvojila novi Statut Sportskog saveza
25.01.2017.

Vanredna sednica Skupštine Sportskog saveza odražana je 24. januara u Trofejnoj sali Saveza. Prisustvovalo je 27 od ukupno 35 članova Skupštine, a pored usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, jedina tačka dnevnog reda je bila donošenje odluke o usvajanju Statuta Sportskog saveza Grada Subotice.

Predlog Statuta Sportskog saveza bio je usvojen na sednici Upravnog odbora Saveza, nakon sprovedene javne rasprave na objavljen tekst Nacrta Statuta. Na usvojen Predlog Statuta članice Sportskog saveza dostavile su amandmane, u skladu s objavljenim pozivom. Skupština je razmotrila amandmane, svaki od njih pojedinačno usvojila, da bi se na kraju usvojio i predloženi tekst Statuta sa izmenama i dopunama usvojenim kroz amandmane.

956_2.jpg

Tekst Statuta usaglašen sa Zakonom o sportu (Sl.gl. RS br. 10/2016) objavljen je i na ovom zvaničnom sajtu Sportskog saveza, tako da će svi članovi Saveza moći da izvrše svoju zakonsku obavezu, tj. da izvrše usaglašavanje, kako sa Zakonom o sportu, tako i sa Statutom Saveza.

Zakonom o sportu je dat rok od godinu dana za usaglašavanje Statuta i organizacije u sportskim udruženjima, odnosno usaglašavanje se mora izvršiti do 16.02.2017. godine. Promene koje se izvrše moraju se registrovati kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom o registraciji. Ukoliko se usaglašavanje ne izvrši u datom roku, sportsko udruženje čini prekršaj za koji može biti kažnjeno novčanom kaznom od 100.000,00 dinara.

Novi Statut Sportskog saveza Grada Subotice


956_3.jpg956_5.jpg


956_6.jpg956_4.jpg

  Share on Facebook