18.05.2024. Subota

 
PARTNERI
Subotica
Subotica
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sportski savez Vojvodine
Sportski savez Vojvodine
Olimpijski komitet Srbije
Olimpijski komitet Srbije
Fudbalski savez Srbije
Fudbalski savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Odbojkaški savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Rukometni savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Vaterpolo savez Srbije
Poziv za podnošenje godišnjeg programa
03.07.2017.

Na osnovu Zakona o sportu ("Službeni glasnik RS", br.10/16) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu Subotici ("Službeni list Grada Subotice", br.15/17) pozivamo sportske klubove koji su članovi Sportskog saveza grada Subotice da dostave predloge svojih godišnjih programa za 2018. godinu.

Predlozi godišnjih programa sa popunjenom dokumentacijom i dokazima koji se traže u skladu sa Zakonom o sportu i navedenim Pravilnikom, treba dostaviti zaključno sa 25. avgustom 2017. godine Sportskom savezu Grada Subotice, Subotica, Park Rajhl Ferenca 12, u prijemnu kancelariju.

Obrazac 1 - za prijavu godišnjeg programa

Obrazac 3 - prijava za stipendiranje za 2018g

  Share on Facebook